Om oss

Förskolan Solkatten har funnits sedan 1991 och är en liten Förskola i Midsommarkransen med 25 barn.

Vi arbetar i enlighet med Läroplanen för förskolan, där lek, lärande och kreativitet bildar en helhet. Vi erbjuder en traditionell förskoleverksamhet där vi tar intryck och inspireras av olika pedagogiska filosofier och teorier. Vi satsar på att bygga pedagogiska lärmiljöer som också är föränderliga efter era barns behov och intressen. Miljöer som utmanar och lockar till lek och lärande där läroplanens olika delar får utrymme och är synliga. Bibliotek, ateljé, vilorum, rum för rytmik och rörelse, bostad (hemmet), vattenexperiment, naturvetenskaplig och teknisk hörna.

Vi tar intryck och inspireras av olika pedagogiska tankar som vi omsätter till vår egen verksamhet på Solkatten. Vi har ett aktivt genus- och jämställdhetsarbete.

De små barngrupperna gör att alla barn alltid blir sedda och uppmärksammade. Vi ger barnen stort utrymme till den fria leken. Där kan barnen bearbeta sina upplevelser, lära sig samarbeta och strukturera sin omvärld. Fantasi, inlevelseförmåga och empati är viktigt för barnens allsidiga utveckling. Vi erbjuder en varierande och inspirerande miljö, med material och aktiviteter som lockar till kreativitet och lärande.

Personalstyrkan på Solkatten består av förskollärare samt barnskötare efter verksamhetens behov. Hos oss ges du som förälder en möjlighet till större inblick i ditt barns vardag på förskolan. Ett öppet och varmt klimat för alla föräldrar, barn och pedagoger.

Vi har en egen kock och eftersträvar att servera god mat som är ekologiskt och närproducerat i största möjliga mån.

Vi strävar efter att alla barn ska få en förskoletid som är trygg, lärorik och rolig. Att alla barn ska få utveckla sina förmågor oberoende av ålder, kön, ursprung och identitet. Att alla barn ska få det de behöver specifikt för sin ålder och utveckling.

Öppethållande

Solkatten erbjuder Förskola inom det som kallas ramtider. Den maxtid som Förskolan håller öppet om det finns behov. 6:30-18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolan har rätt att hålla stängt 4 dagar/läsår för kvalitetsarbete. Förskolan har också skyldighet att ordna med alternativ omsorg för de barn som behöver omsorg dessa dagar. Detta sker idag i samarbete med Förskolan bubblan på Kungsholmen.

Köregler m,m hittar ni påStockholm stads hemsida.

Klagomålshantering

Välkomna att kontakta oss med nedanstående formulär