Galleri


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
·        Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
·        Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
·        Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen